2.   Struktura stránek plné verze

Základní funkčnost aplikace Informační tabule je soustředěna v stránkách obsahujících záložky. V záložkách je zobrazován zadávací formulář 2.1 Výběr stanic i výsledky, kterými mohou být:

V zápatí, případně v záhlaví stránek jsou umístěny odkazy, které umožňují:

 • přepnout se do mobilní verze,
 • vyvolat Nápovědu,
 • odeslat připomínky a náměty na vylepšení Informační tabule autorům aplikace,
 • zobrazit odkazy na jiné servery (stránka SŽDC, CHAPS spol. s r.o.),
 • zobrazit stránky v dostupných jazykových mutacích.

2.1 Výběr stanic

Záložka VÝBĚR STANIC slouží pro zobrazení informační tabule vybrané vlakové stanice. Stanici lze dohledat vyplněním pole Název stanice, výběrem stanice z nabízeného seznamu nebo výběrem stanice z nabídky naposledy zobrazené stanice.

Zadávání objektu do pole Název stanice se provádí zadáváním tzv. masky, kdy je možné zadávat pouze část názvu objektu, případně (u víceslovných názvů) více částí oddělených mezerou. Zadávání je možné provádět s diakritikou i bez ní (doporučujeme diakritiku nepoužívat).

Seznam pro výběr stanice je utvořen jako abecední seznam počátečních písmen z názvu požadované stanice. Při výběru požadovaného písmena dojde k zobrazení panelu, který obsahuje názvy všech stanic začínajících zvoleným písmenem.

Stanici lze také vybrat ze seznamu naposledy zobrazených stanic, který může obsahovat názvy až šesti stanic.

2.2 Informační tabule

Stránka obsahuje seznam spojů projíždějící vybranou stanicí. Informační tabuli vybrané stanice je možno pomocí záložek přepínat pro zobrazení odjezdů a příjezdů. Seznam zobrazených spojů odpovídá obsahu odjezdových a příjezdových tabulí, umístněných na vybraných stanicích. Zobrazené spoje jsou každých 30 vteřin automaticky aktualizovány. Informační tabule pro každý spoj zobrazuje:

 • označení spoje,
 • pro Příjezdy se zobrazuje název výchozí stanice a vybrané nácestné stanice, určující směr, ze kterého vlak přijede,
 • pro Odjezdy se zobrazuje název cílové stanice a vybrané nácestné stanice, kterými vlak pojede,
 • čas příjezdu nebo odjezdu a případně doba zpoždění,
 • číslo koleje nebo číslo nástupiště.

Spoje u kterých se blíží doba odjezdu se rozbliká čas jejich odjezdu. Jednotlivé spoje jsou barevně odlišeny podle svého typu.

 • R, Ex - červeně,
 • EC, IC, SC, LE - modře,
 • autobus - zeleně,
 • zbývající - černě.

Nápověda

 1. Úvod
 2. Struktura stránek
 3. O autorech